Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er organisert og lokalisert sammen med helsestasjonen. Tjenestens hovedoppgave er å gi svangerskapsomsorg til kommunens gravide.

Jordmor ønsker å jobbe for at du som er gravid og partneren din skal oppleve svangerskapet som positivt, ta egenansvar etter god veiledning og informasjon og forberede deg til fødsel og foreldrerollen.
Du som gravid kan selv velge hvor du vil foreta svangerskapskontrollene. Du kan gå hos jordmor, fastlegen, eller en kombinasjon. Du velger selv om du ønsker å ta med noen på konsultasjonene. Jordmor ønsker å møte deg som gravid så tidlig som mulig i svangerskapet. Den første kontakten er det satt av en time til. Deretter en halv time pr. gang dersom annet ikke er avtalt.
I tillegg samarbeider jordmor tett med helsestasjonen i forhold til foreldreforberedende kurs og hjemmebesøk etter fødselen.