Kart og turforslag

Våler kommunes karttjeneste oppdateres og vedlikeholdes av geodata-avdelingen i Våler kommune. Til grunn ligger den nye innsynsprogramvaren fra Norkart AS.

I menyen til venstre finner du lenker til kart.

  • Vansjøregionen er lenken til de kommunale kartene i Moss, Rygge, Råde og Våler med lokal informasjon om reguleringsplaner, kommuneplaner

  • Gårdskart er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

  • Turkart Østfold er et flott kart hvor du kan se på bilder, planlegge turer, skrive ut kart over akkurat den turen du ønsker å ta i hele Østfold.

  • Turer i Våler leder deg til lokale turkart i kommunen. Disse løypene med tilhørende kart vedlikeholdes på frivillig basis av flere personer, ofte med hjelp fra DNT avd. Vansjø. Kartene er i pdf-format, kan lastes ned og skrives ut etter behov.

  • Vegkart er innsynsportalen for NVDB, Nasjonal Veg Data Base. Det er ca. 432 km meter med ulike vegtyper i Våler kommune, fordelt på Fylkesveger, Kommunale veger, Private veger, Skogsbilveger og Gang- og sykkelveger.

  • UT.no er en uavhengig turplanlegger, med mange turforslag.

De elektroniske kartene inneholder utrolig mye informasjon, og det kan ta litt tid å hente dem opp, alt avhengig av hvilken linjekapasitet og båndbredde du har inn til deg, og hvor stor trafikk det er på serveren.
Den beste tiden å se på kartene er nok på kveldstid.

Etterhvert som du zoomer deg innover i kartene vil det dukke opp mer og mer informasjon.
Du vil f.eks. ikke se turløypene før du har zoomet deg langt nok inn.

Flere har etterspurt kart over Vansjø MED skjær ...
Det ble utgitt et slikt kart i 1994 i Fylkesmannens regi med midler fra det daværende KAJA-prosjektet, men DET kartet er ikke lenger å få tak i.
Vi har imidlertid skannet inn en gammel kopi som vi legger ut her. Det er ganske stort, og for å se skjærene (bittesmå kryss), så må du kanskje zoome inn til 200%. 
(Beste måten å zoome inn og ut, hvis du bruker PC, er å holde Ctrl-tasten inne mens du ruller på rullehjulet).
Kart over Vansjø MED skjær