Kart og turforslag

Oppdatert av: Tom Bastiansen (25.sep.2013)

Våler kommunes karttjeneste oppdateres og vedlikeholdes av geodata-avdelingen i Våler kommune. Til grunn ligger den nye innsynsprogramvaren fra Norkart AS.

I menyen til venstre finner du tre lenker til kart.

Vansjøregionen er lenken til de kommunale kartene i Moss, Rygge, Råde og Våler med lokal informasjon.
Turkart Østfold er et flott kart hvor du kan se på bilder, planlegge turer, skrive ut kart over akkurat den turen du ønsker å ta i hele Østfold.
Turer i Våler leder deg til lokale turkart i kommunen. Disse løypene med tilhørende kart vedlikeholdes på frivillig basis av flere personer, ofte med hjelp fra DNT avd. Vansjø. Kartene er i pdf-format, kan lastes ned og skrives ut etter behov.

De elektroniske kartene inneholder utrolig mye informasjon, og det kan ta litt tid å hente dem opp, alt avhengig av hvilken linjekapasitet og båndbredde du har inn til deg, og hvor stor trafikk det er på serveren.
Den beste tiden å se på kartene er nok på kveldstid.

Etterhvert som du zoomer deg innover i kartene vil det dukke opp mer og mer informasjon.
Du vil f.eks. ikke se turløypene før du har zoomet deg langt nok inn.

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no - Org.nr: 959 272 581