KiD

Frisklivlogo.jpg

KiD kurs

Frisklivssentralen i Våler tilbyr kurs i depresjonsmestring – KiD-kurs. Dette er et kognitivt basert kurs for deg som er voksen, og som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Formålet med kurset er

  • Forkorte varighet av depresjon
  • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
  • Gjenvinne funksjon
  • Forebygge nye episoder med depresjon

På kurset lærer du å se sammenheng mellom tanker og følelser, og å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. Dette vil ikke være behandling. Kursboka «Å mestre depresjon» blir brukt aktivt på hele kurset.

Du kan henvises fra lege eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen selv. Du vil bli bedt inn til en helsesamtale basert på motiverende intervju, samt få en oversikt over eventuelle andre tiltak du ønsker deg. Kurslederne til KiD-kurset vil gjennomføre en for-samtale med hver enkelt deltaker for KiD kurs.

Se kursplan for oppstartdato.

Kurset går over 10 samlinger, hver på 2,5 time (medregnet pauser), og ledes av godkjente kursledere. Det er plass til 8-12 deltakere på hvert kurs. Det må påberegnes noen hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Pris: Kurset koster kr 500,- Dette dekker kursboka, samt kaffe/te.

Se brosjyre angående kurset

Kontakt gjerne Frisklivssentralen for mer informasjon.

Se gjerne mer informasjon om KiD-kurs på hjemmesidene til Fagakademiet www.fagakademiet.no og rådet for psykisk helse  www.psykiskhelse.no