Kontakt kirkekontoret

Kirkekontoret ligger i Våler, i de gamle lokalene til trygdekontoret, på Våler helse- og sosialsenter, øst for Våler kirke. Der har presten, menighetsfullmektigen, kirketjeneren, trosopplæringskonsulenten, organisten og kirkevergen sine arbeidsplasser.

Våler prestegjeld ligger i Våler kommune i Østfold. Prestegjeldet har to menigheter, henholdsvis i Svinndal og i Våler. Kirken i Svinndal er en Grosch trekirke som stod ferdig i 1856. Kirken feiret 150 års jubileum i 2006. Kirken i Våler er en steinkirke fra middelalderen, bygget en gang på slutten av 1100 tallet nært opptil 1200 tallet. Kirkens 800 års jubileum ble feiret i 1998. Som hovedregel forrettes det gudstjeneste annenhver søndag i disse to kirkene.

Kirkeverge og daglig leder, Eva Marie Pedersen, kan treffes på telefon: 47 46 27 52 eller mobil 976 89 722.

For å kontakte andre ansatte, klikk på denne lenken:
Ansatte i Våler kirke

For å se på hjemmesiden til Våler Prestegjeld, klikk på denne lenken:
Våler kirkes hjemmeside