Kommunereformen i Våler

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Under her finner du informasjon om Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.
Her finner du informasjon og fakta om Kommunereformen:
Regjeringens side om Kommunereformen 
Fakta om kommunereformen
Bakgrunnsstoff om kommunereform

Fylkesmannen i Østfold, sammen med Kommunenes Sentralforbund, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.
Fylkesmannens side om Kommunereformen  
Her har du mulighet til å abonnere på nyheter fra Fylkesmannen  

Rådmannens egenvurdering av Våler kommune

Utredning fra Mosseregionen

Nøkkeltall for Østfoldkommunene 2014

Innbyggerundersøkelse - utført av Opinion aug 2015

Fylkesmannens presentasjon for kommunestyret 18.feb.2016

Lokale behandlinger
Når Hvem / organ Sakspapirer
09.okt.  2014 KST sak 25/14 - Kommunestruktur/-reform 
KST sak 26/14 - KS medvirkning i lokale og regionale prosesser
 Lenke til møte
11.des. 2014 KST sak 38/14 - Kommunestruktur - prosess for videre utredninger
KST sak 39/14 - Valg av styringsgruppe - kommunestruktur
 Lenke til møte
29.okt.  2014 Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
13.nov. 2014 Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
27.nov. 2014 Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
12. januar Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
22. januar Landkommunealternativet acrobat.jpg
5. februar Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
23. februar Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
26. februar Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg
5. mars Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
5. mars KST sak 5/15 - Kommunereform - mandat styringsgruppe  Lenke til møte
12. mars Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
23. mars Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
27. mars Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
13. april Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
14. april Folke-/dialogmøte kommunereform  Invitasjon acrobat.jpg acrobat.jpg
23. april Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
24. april Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg
27. april Landkommunealternativet acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
18. mai Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
21. mai Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg
15. juni Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
18. juni Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg
18. juni KST sak 29/15 - Kommunereform - status og videre prosess Lenke til møte 
acrobat.jpg
10. august Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
13. august Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
24.august Se nrk-opptak fra folkemøtet på Herredshuset  
25. august Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
7. september Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg
10.september Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
21.september Styringsgruppe kommunereform  acrobat.jpg acrobat.jpg
25.september Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg
28.september Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
1. oktober  Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen

acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg

5. oktober Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg  acrobat.jpg
12. oktober Utredningsutvalget for Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg acrobat.jpg
21. oktober Involvering av ungdom - 10 trinn Kirkebygden skole acrobat.jpg acrobat.jpg
9. november Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
26. november Møte næringsliv - kl. 09.00  
26. november Folkemøte/innbyggerdialog - kl 18.00 acrobat.jpg
 
17. desember KST sak 53/15 - Rapport fra utredningsutvalget for Mosseregionen og videre prosess Lenke til møte
09.03.2016

Dialogmøte med Skiptvet kommune kl. 16.30-18.00. Møtet avholdes på Herredshuset i Skiptvet. 

acrobat.jpg acrobat.jpg
12.04.2016 Styringsgruppe kommunereform acrobat.jpg acrobat.jpg
18.04.2016 Dialogmøte med Skiptvet kommune kl 15.30.
Møtet avholdes på Herredshuset i Våler.
acrobat.jpg 

Styringsgruppe kommunereform: Møtene avholdes i Våler Herredshus og starter, med mindre annet er angitt kl. 16.30.

Utredningsutvalget for "Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen": Møtene avholdes i Rygge rådhus kl 09.00-11.00, med mindre annet er angitt.