Kommunestyret

Her er kommunestyret i Våler kommune. Formannskapsmedlemmene er merket ut under parti.

Kommunestyret 2015 - 2019
Navn Adresse Telefon Mobil Parti
Reidar Kaabbel

Kaabbelveien 1, 1592 Våler i Ø.

69287388

99499449

SP
Ordfører
Form.

Karianne K. Kullerud Fjellveien 27B,
1593 Svinndal
-------- 48163086 SP
Varaordf.
Form.
Dag Akselsen Fløterveien 508,
1593 Svinndal
-------- 90662753 AP
Form.
Anu Khan Frølandshagen Storeliveien 3,
1592 Våler i Ø
Søkt fritak - INNVILGET AP
Tom Kenneth Otterbekk Vestlia 24,
1592 Våler i Ø
-------- 95122679 AP
Marte Øverdal Eklund Langliveien 5,
1593 Svinndal
--------- ? AP
Arnfinn Linge Folkestadåsen 8,
1592 Våler i Ø
69287526 97501010 Uavhengige
Form.
Lena Linge Folkestadåsen 8,
1592 Våler i Ø
69287526 94055677 Uavhengige
Preben Enerhaugen Vålerveien 1892,
1592 Våler i Ø
-------- 94979747 FRP
Benedicte Dyvik

Bjørnerødveien 300, 1591 Sperrebotn

69287072

91535550

H
Form.

Andreas Holm Augerødkollen 3,
1591 Sperrebotn
-------- 40013559 H
Petter Marthinsen Augerødlia 49,
1591 Sperrebotn
-------- 93096747 H
Leif Odd Feragen

Kordahlveien 16, 1591 Sperrebotn

--------

93481224

H

Brynjar
Høidebraaten

Texnesstubben 9
1591 Sperrebotn

--------

90822446

KRF

Gunnar Skallerud Vålerveien 1698, 1592 Våler i Ø. -------- 90053014 SP
Form.
Inger Marie D. Standal Folkestadlila 5,
1592 Våler i Ø
-------- 92829281 SP
Form.
 Britt Johanne Østby

Stuttingen 6,
1593 Svinndal

--------

91703914

SP

Anders Martin Wethal Lunderveien 495
1593 Svinndal
-------- 41429142 SP
Fredrik Bjerketvedt Svinndalveien 383,
1593 Svinndal
-------- 90020442 SP
Ole Larssønn Paulshus Vålerveien 1148,
1591 Sperrebotn
69288584 99353069 SP
Thomas Hagen Svinndalveien 116,
1593 Svinndal
-------- 95935553 SP
Mats Johannes Melleby Svinndalveien 116,
1593 Svinndal
-------- 48199658 SP