Kommunevåpenet

Historikk, beskrivelse og andre interessante opplysninger

Hva er et kommunevåpen?

Kommunevåpen har slektskap med gamle bysegl og slektsvåpen. Segl ble brukt helt tilbake til 900-tallet og var et stempel som ble brukt som en underskrift på dokumenter Våpenskjold i sin tidligste form var et personlig merke malt på skjoldet, og senere ble disse til slektsmerker. Våpenskjold stammer tilbake til 1100-tallet.

Innføring av kommunevåpen i Våler

Kommunenes sentralforbund sendte i 1979 ut et rundskriv om kommunevåpen. Rådmannen tok saken opp i formannskapet, men de gikk den gang ikke inn for kommunevåpen.

I 1984 ba rådmann August Andreassen kulturstyret ta saken opp på nytt, og denne gangen møtte saken ingen motforestillinger. Saken ble bahandlet 22.mai 1984, og man sendte så ut invitasjon til å komme med forslag. Det kom inn 34 forslag fra hele Østfold. Av disse ble det plukket ut 5 stk + 5 i reserve som ble forelagt Riksarkivets konsulent. Ingen ble godtatt som de var. Noen måtte i så fall omarbeides, og noen var alt i bruk i andre kommuner. Leif Merlie hadde levert forslag på Bolt-våpenet, men ettersom dette var et sammensatt våpen hadde juryen ingen tro på at dette ville bli godkjent.

Riksarkivets konsulent Fjordholms vurdering gikk ut på at et forslag med tre bygdeborger og et motiv av en oppgangssag kunne godkjennes etter omarbeiding, men foreslo at man burde satse på det gamle Bolt-våpenet. Etter dette gikk det meste glatt. 20.juni 1986 ble Våler kommunes kommunevåpen godkjent i statsråd som et heraldisk korrekt våpen med følgende beskrivelse:

 

Vålers våpenskjold

Kløvd.
Første felt i blått, en halv lilje i sølv fast på delingen.
Andre felt i blått, to gullsperrer fast på delingen.

Tegnet av Truls Nygaard etter idé av Leif Merlie.

Historikk:

Adelsfamilien Bolt levde på 1300 og 1400-tallet. Stamfaren for Bolt-familien, Kolbein Haraldsøn Fledsberg, bodde på Fledsberg i Våler. Selv om familien ble spredt over hele Norge, så regnes Våler som opphavsstedet til familien.

Av kjente personer kan nevnes Riksråd Alv Haraldson Bolt på sisten av 1300-tallet. Berdor Kolbeinsøn var en stor eiendomsbesitter. Riksråd Agmund Berdorson Bolt fra begynnelsen av 1400-tallet, som også var sysselmann i Borgarsyssel, kjøpte gården Mosseros i Våler og bodde der på sine eldre dager.  Aslak Bolt ble erkebiskop i Nidaros. Mest kjent i ettertiden er nok stamfaren Kolbein Haraldsøns sønnesønns sønn, Agmund Sigurdson Bolt. Han ledet det mest vellykkede bondeopprøret mot danskene i 1436 ved sitt angrep på Akerhus festning. Han ble landsforvist til Færøyene, men kom tilbake og bodde senere i Våler.

Familien eide helt eller delvis 22 gårder i Våler, og hadde tilknytning til Våler hele tiden. Det er noe usikkert om de senere slektsledd var bosatt fast her.

Det var bl.a. på denne bakgrunnen med slektens opphav og sterke forbindelse til Våler at Riksarkivet og statsråd godkjente Boltvåpenet som kommunevåpen for Våler.

 Adelsslekten Bolts segl
Agmund Berdorsson Bolts segl er bevart i flere avtrykk fra omkring 1400