Kontakt skatt

Kommunene Rygge, Råde og Våler har gått sammen om et felles Skatteoppkreverkontor. Besøksadresse, besøkstid, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse er likt for de tre kommunene.

Her kan du få skattekort, levere selvangivelse, få ligningsattest og melde flytting.

Besøksadresse: Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling

Besøkstid: kl 07.30 - 15.30 (fredag kl. 15.00), 07.45 - 15.00 (15 mai - 15 september)
Telefon: 69 26 43 00
Telefaks: 69 26 43 23
E-post: skatteavdelingen@rygge.kommune.no

For Våler kommune gjelder:
Saksbehandler for Våler tlfnr: 69 26 43 37
Postadresse: Skatteoppkreveren i Våler, Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Bankkontonummer for skatt: 6345 06 01375