Kontaktinfo skoler

Det er tre skoler i Våler kommune. Her finner du kontaktinfo og nyttig informasjon for hver av dem.

Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Kirkebygden barne- og ungdomsskole sett fra idrettsplassen

Kontortelefon: 69 28 92 20
Telefaks: 69 28 92 21
E-post administrasjon: kirkebygden@kirkebygden.gs.of.no

Adresse: Skoleveien 1, 1592 Våler i Østfold

hjemmesiden finner du kontaktinformasjon om alle lærerne, kontaktpersonene og administrasjonen.

Våk barneskole

Våk skole sett fra idrettsplassen

Kontortelefon: 69 28 92 50
Telefaks: 69 28 93 01

Adresse: Karl Toveruds vei 10, 1591 Sperrebotn

 hjemmesiden finner du kontaktinformasjon om alle lærerne og ansatte.

Svinndal barneskole

Svinndal barneskole sett fra idrettsplassen

Kontortelefon: 69 28 92 70
Telefaks: 69 28 93 41

Adresse: Svinndalveien 28, 1593 Svinndal

På skolens hjemmeside kan du finne mer informasjon.