Kontrollutvalget

Her finner du Kontrollutvalgets møtedatoer, møteinnkallinger og møteprotokoller. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum.

Strategidokument for Våler kontrollutvalg - for valgperioden 2015-2019
kan leses ved å klikke "her".

Kontrollutvalget 2015 - 2019
  Navn Parti
Leder Andreas Holm H
Nestleder Pauli Staalesen FRP
Medlem Anne Kristine Graff SP
Varamedlem Jan Dahler AP
Varamedlem Rune Rafshol H
Varamedlem Roger Brennvall FRP
Varamedlem Inger Hovland KRF
Varamedlem Kjerstin W. Funderud SP

Kontrollutvalget:

Møtedato Møteinnkalling Møteprotokoll
21.01.15   25.02.15 acrobat.jpg acrobat.jpg
20.05.15 acrobat.jpg acrobat.jpg
17.06.15  26.08.15 acrobat.jpg acrobat.jpg
02.12.15 acrobat.jpg acrobat.jpg
11.02.16 acrobat.jpg acrobat.jpg
18.05.16 acrobat.jpg acrobat.jpg
22.06.16 Møtet er avlyst  
28.09.16 acrobat.jpg acrobat.jpg
17.11.16 (kl. 15.00) acrobat.jpg
08.02.17
11.05.17 (kl. 15.00) Møtet er utsatt  
23.05.17 (kl. 15.00)
21.06.17 (kl. 16.00)
27.09.17 (kl. 15.00)
01.11.17 (kl. 15.00)
17.01.18 (kl. 15.00)    
23.05.18 (kl. 15.00)    
20.06.18 (kl. 15.00)    

Kontrollutvalgets møter avholdes på Våler herredshus.