Koordinerende enhet

Koordinerende enhet sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste.

Kontaktperson i Våler kommune:
Trude Hagen Hansen
tlf 69289208
Epost: trude.hagen.hansen@valer-of.kommune.no

Link til sykehusets hjemmeside med informasjon om koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten:

http://www.sykehuset-ostfold.no/pasient_/behandlinger_/rehabilitering_/Sider/koordinerende-enhet.aspx