Kornveien

Kornveien ligger ved Våk/Sperrebotn.

Målgruppen er innbyggere som trenger bistand til ivaretakelse av dagliglivets gjøremål, og som har en utviklingshemming.

Boligen består av 5 leiligheter. Kornveien er en langsiktig bolig for beboerne, men det kan også innvilges kortere botid for rehabilitering til mestring å bo i egen bolig uten bemanning.

Tilbudet fra/i boligen kan være:

  • Personlig veiledning og bistand til ivaretakelse av bolig og dagliglivets gjøremål
  • Tilrettelagt dagtilbud
  • Hjelp til kontakt med andre instanser

Se Bofellesskap for ytterligere informasjon