Bygdedag 2017

Den tradisjonelle bygdedagen i Våler blir arrangert annet hvert år på Bergtunet. I år var det mange bidragsytere; 31 lag og foreninger, enkeltpersoner samt underholdning fra scenen. Til tross for regn var det et stort og hyggelig oppmøte av publikum.

Prisvinnere og flere bilder finner du ved å klikke her

Bilder på denne siden er tatt av Lillian Høstaker (LH) og Inger Lise Andresen (ILA)

Det var underholdning av:

Underholdere, bilder av LH og ILA
Svinndal skolekorps
Svinndal skolekorps (LH)
Moss Spelemannslag m/kulturskolen Moss,Rygge, Våler
Moss Spelemannslag m/kulturskolen Moss, Rygge, Våler (ILA)

Våler Seniordans

Våler Seniordans (ILA)

Våler seniordans
Våler Seniordans (ILA)
Våler soul kidz
Våler Soul Kidz (ILA)
Wild Horse Line Dancers
Wild Horse Line Dancers (ILA)

 

Mye aktivitet til tross for noe regn. Her et knippe utstillere.

Diverse aktivitetsbilder tatt av LH
4H Brårud gård
4H Brårud gård
Biblioteket
Biblioteket
Frivilligsentralen
Frivilligsentralen
Hjemmefrontmuseum
Hjemmefrontmuseet
KNM Varna
KNA Varna Gocart
Lions og Rotary
Lions Club og Rotary
Musikk-korpset Ljom
Musikk-korpset Ljom
Radioamatørene
Radioamatørene
Vansjø Maskinlag
Vansjø Maskinlag
Veteranbiler - Interesseklubben
Veteranbiler Interesseklubben
V/S Idrettslag
VS IL
Rally
Rally

 

Folk og dyr er på plass

Folk og dyr, bilder av LH
Alpakka
Alpakkaer
Veteranbil og stolt eier
Veteranbileier
Rømmegrøt Skoeskelotteri fra Lions
Lions skoeskelotteri
Undervisning i gamleskolen
Undervisning i Gamleskolen
Gamleskolen Godt med rømmegrøt
Rømmegrøt er godt
Vel hjem
Takk for i år og vel hjem.

 

Prisvinnere og flere bilder finner du ved å klikke her