Bygdedag 2017 Prisvinnere

Den tradisjonelle bygdedagen i Våler blir arrangert annet hvert år på Bergtunet. I år var det mange bidragsytere; 31 lag og foreninger, enkeltpersoner samt underholdning fra scenen. Til tross for regn var det et stort og hyggelig oppmøte av publikum. Ordfører Reidar Kaabbel delte ut priser:

Alle bilder på denne siden er tatt av Inger Lise Andresen

Byggeskikkprisen:

Ved å klikke her finner du Rådmannens innstilling og Formannskapets vedtak til Byggeskikkprisen 2017

Byggeskikkprisen i år gikk til Mailinn Gudøy og Pål Erik Simensen, 1592 Våler for oppføring av ny enebolig, «Storengen», Kirkeveien 138.

Byggeskikkprisen
Byggeskikkprisen
Prisvinnerne
Byggeskikkprisen
Storengen
Byggeskikkprisen, inngang
Inngangsparti

 

Innsatspriser:

Ved å klikke her kan man lese Rådmannens innstilling og Formannskapets vedtak til innsatspriser

Innsatspriser innen idrettsbragder 2016:

Ole Kristian Skaug: – Norgesmester i senior friidrett / stavhopp og høyde.
Erik Svartås: – Norgesmester i motorsport/rallycross.

Innsatspriser innen kulturlivet generelt for årene 2015 og 2016 gikk til:

Terje Lauritzen: – for arbeid med håndball samt i en årrekke vedlikehold/dugnad av turstier. 
Reidun Brokhaug: – arbeid / utleie, drift, regnskap, vedlikehold gjennom 32 år for Klokkergården i Svinndal.
Øyvind Funderud: - mangeårig leder av Svinndal skolekorps, reiseleder, motivator samt aktiv trener og oppmann i V/S Fotball foruten arbeid med å bevare skiløypetrasé.
John Egil Måleng: - vært med i FAU i mange år, primus motor for dugnadsarbeid og pådriver for opparbeidelse av nærmiljøet rundt Kirkebygden skole.
Egil Holm: - en årrekke vært leder for paraplyorganisasjonen V/S IL, «gjennom et liv» vært aktiv pådriver for idrett til barn og unge.

Vi gratulerer alle vinnerne!

Innsatsprisvinnere 2017
Innsatsprisvinnerne

Folk og dyr på bygdedagen 2017
Alpakkaer
Du store Alpakka
In the eye of an Alpakka
In the eye of an Alpakka
Grisen Babe?
Heldiggrisen Babe?
Hønan Agda?
Hønan Agda?
Blomster på Brødrene Bergs minnebauta
Brødrene Bergs Minnebauta
Veteranklubben
Fra gamle tider
Sambandsutsyr
Samband
Minnebilde
When Johnnys comes marching home
Veteranbil
God gammel veteran
Leiebil
Leiebil
Gamle mopeder
Gamle drømmer
Gode gamle Gråtass
Gode gamle Gråtass
LA8PV kaller
LA8PV kaller ...
Tøft utstyr
Knalltøft utstyr
Se Syver står og sager ved
Se Syver står og sager ved
Fornøyd pjokk
Fornøyd tass