Kulturminnedagene 4 og 5.september 2012

Årets tema var "Møteplasser".

 Det ble er vellykket arrangement med svært godt oppmøte både i Kirkebygden og i Svinndal.

Værgudene var også med oss - to nydelige høstdager….

I Fledsbergkrysset hadde mange fremmøtte gode historier å fortelle om livet i gamle dager og mintes den gamle butikken, melkerampa og flere møteplasser.

Fledsbergkrysset
Fint i sola Melkespann og skilt
Det var godt å sitte i sola. Gamle skilt og melkespann
Lenge siden de satt her sist ... Melkespannsitterne
Det er lenge siden de satt her sist. Det går fint å sitte på spann.

I Våler kirke sang først Våler sangkor og deretter fortalte Ivar Hauge om vår gamle middelalderkirkes historie for en fullsatt sal.

 Våler sangkor i kirken

Inne i festsalen på Herredshuset kunne folk gå omkring, se fotoutstilling og minnes gamle møteplasser av ulikt slag. Det var en enkelt bevertning og bygdefilmen ”Vålerfilmen 1959 – 1|963 - Våler og Svinndal i hverdag og fest” ble vist.

 Dagen etter var det først opp til den gamle danseplassen på Onsakeråsen i Svinndal.

Danseplassen på Onsakeråsen
Mange som var med
Det var mange som var med til danseplassen
Tilskuere Spellemann på Onsakeråsen
Tilskuerne koser seg Spellemann på Onsakeråsen

Her hadde det grodd igjen en del på marken, men det hindret ikke at noen fikk tatt seg en svingom etter trekkspillmusikk. Gjennom historiefortellingen kunne man levende se for seg at her hadde det vært en usjenert og populær møteplass for mennesker fra hele bygda og lengre vekk fra også….

På Klokkergården fortalte Einar Pedersen fra da dette var skole (Ingulstad skole). Alle stoler som kunne fremskaffes ble brukt og ennå var det flere som måtte stå i gangen… Historiene var også her mange fra folk som mintes livet på denne tiden.

På Fredheim fortsatte Lars Grimsøen med historien til Fredheim og Svinndal sentrum. Lysbilder ble vist og mange hadde kommentarer og morsomme historier. Men det ble også fortalt minner fra krigens dager.

Kvelden ble avsluttet på Frivilligsentralen med samme program som på Herredshuset, enkel bevertning, fotoutstilling og visning av bygdefilmen. Praten gikk livlig og det virket som folk var fornøyd og hadde mye å snakke om.

På Frivilligsentralen
Publikum i Frivilligsentralen Ungene er med
Mange hadde møtt opp i Svinndal Ungene er med

Igjen en stor takk til alle de frivillige som bidro til arrangementet !

Kulturminnedagene var i regi av:
Kulturkontoret, Historielaget, Bygdekvinnelaget, Svinndal Helselag og Frivilligsentralen.

Fotoutstilling fra kulturminnedagene med bilder fra ”Møteplasser” i hele Våler kan du se på Våler bibliotek i bibliotekets åpningstider i tidsrommet 10. september – 5.oktober 2012.

Velkommen !

 Oppvekst og kultur

Lillian Høstaker