Hageselskapet Våler og Svinndal

Hageselskapet Våler og Svinndal («laget») er en del av Det norske hageselskap («Hageselskapet») gjennom Hageselskapet Østfold («regionavdelingen»). Lagets formål er å fremme hageglede, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker i samsvar med Hageselskapets visjon, arbeidsplan og vedtekter. Laget er en egen juridisk enhet. Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

Informasjon

E-postvshagelag@gmail.com
Nettsidehttp://www.hageselskapet.no
Telefon92640120

Kontakt

Navn Funksjon E-post Telefon
Winnefried Pettersen