Assisterende styrer i Svinndal barnehage

Våler kommune har ca 5.300 innbyggere og ligger sentralt i Østfold og med grenser til Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl og Vestby. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Kommunen satser på framtiden og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling.

LEDIG FAST STILLING SOM ASSISTERENDE STYRER VED SVINNDAL BARNEHAGE

De kommunale barnehagene i Våler kommune består av Augerød barnehage, Kirkebygden barnehage og Svinndal barnehage. De to første barnehagene er organisert som egne virksomheter, mens Svinndal barnehage er organisert med som en del av Svinndal skole, med rektor som virksomhetsleder/styrer.

Svinndal barnehage ligger i Svinndal sentrum, ca 35 minutter fra Moss, Askim, Vestby, Sarpsborg og Fredrikstad. Barnehagen ligger flott til med skolen som en nær nabo, og rett utenfor gjerdet ligger fotballbane, akebakke og skog.

Barnehagen gir et barnehagetilbud til ca 50 barn og har til sammen ca 11,5 årsverk, inkl. assisterende styrer. Blant personalet er det både mannlige og kvinnelige ansatte.

Beskrivelse av stillingen
Fra 01.08.2017 er det ved barnehagen ledig en hel fast stilling som assisterende styrer.
75 % av stillingen er knyttet til å bistå rektor med stedlig ledelse – pedagogisk, administrativt og økonomiske og 25 % av stillingen vil være knyttet til direkte arbeid med barn. Organisering av fordeling av arbeidsoppgaver vil kunne justeres etter behov.  

Kvalifikasjoner; iht. barnehageloven
Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk i henhold til Lov om barnehager.
Det er ønskelig med søkere med nasjonal styrerutdanning og erfaring fra ledelse.
Søkere med utdanning fra andre land enn Norge, må kunne dokumentere godkjenning som barnehagelærer eller pedagogisk leder fra Utdanningsdirektoratet jf. Lov om barnehager §§ 17-19 og tilhørende forskrift om godkjenning av kvalifikasjoner.

Personlige egenskaper
• god kjennskap til lover og forskrifter for barnehagesektoren, og evne å jobbe systematisk med dette,
• erfaring innenfor ledelse og å se betydningen av å være tilstede i den daglige driften,
• endringsvillig og evner å motivere de øvrige ansatte,
• være i stand til å lede og veilede personale, barn og foreldre,
• evne å samarbeide med andre, være inkluderende, lojal og støttende, både i barnehagen og sammen med kollegaer i de andre barnehagene, 
• positiv, høy arbeidsmoral og tør å by på seg selv,
• personlig egnethet vil bli vektlagt,

Vi kan tilby
• engasjerte og lekende barn og voksne,
• et godt arbeidsmiljø og et godt fagmiljø,
• spennende og varierte oppgaver med gode muligheter for selvutvikling,
• et godt etablert barnehagefellesskap med andre eiere/styrere i kommunale og private barnehager i kommunen,
• en administrasjon som er opptatt av at barnehagene skal ha høy kvalitet og være en god arena for omsorg , lek og læring,
• stillingen lønnes i stillingskode 7451, leder,
• gode låne-, forsikrings- og pensjonsavtaler gjennom KLP
• tilsettingen i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler for tilsetting på kommunalt avtaleområde,

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Annet
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Før tiltredelse må politiattest jf. § 19 i barnehageloven og helse- og tuberkulinattest fremlegges – ikke eldre enn 3 måneder.
Ønsket tiltredelsesdato: 01.08.2017

Spørsmål og søknadsfrist
Kontaktpersoner:
Dag Andersen, kommunalsjef oppvekst og kultur, tlf. 69289121 eller 918 39 418.
Lasse Edelsteen, rektor/virksomhetsleder tlf. 69289271 eller 958 37 010.

Se også informasjon på barnehagens hjemmesider.
Kortfattet søknad med CV sendes pr. mail til postmottak@valer-of.kommune.no  eller pr. post til Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere og de skal derfor ikke vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 29.05.2017
Søkerne vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønske om unntatt offentlighet må særskilt angis og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.