Driftstekniker - 100 % fast stilling ved Våk skole og Augerød barnehage

Beskrivelse:

Våler kommune ved virksomhet Miljø og teknikk søker en positiv person i 100 % stilling som driftstekniker på Våk skole og Augerød barnehage. Ansvarsområdet innbefatter også Våkhuset og nærliggende omsorgsboliger. Stillingen inngår i kommunens driftsteknikerteam. Arbeid på andre bygg og lokasjoner kan måtte påregnes.

Om ønskelig vil stillingen kunne inngå i kommunens vaktordning med de avtalte godtgjørelser som følger av det.

Virksomhet Miljø og teknikk har for tiden ca 32 ansatte. Virksomheten har ansvaret for Landbruk (jord og skogbruk) forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (ca 40 000 kvm), renhold av kommunale bygg, avløp inkludert drift av renseanlegg og pumpestasjoner, miljø, renovasjon m.v.

Stillingens hovedoppgaver:

 • Vedlikehold og drift av kommunale bygg (alle typer driftsteknikeroppgaver)
 • Brannforebyggende arbeid
 • Drift av varmepumpe og fyringsanlegg
 • ENØK, herunder oppfølging av Energy Performance Contracting (EPC).
 • Utearealer inkl. gressklipping.
   

All nødvendig spesialopplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjonskrav:

Det er et krav at søkere må ha relevant kompetanse fra sammenlignbare stillinger. Det er nødvendig at rette vedkommende har et blikk for å holde eiendommene velstelte innenfor de rammer som blir gitt. Det er også et krav at rette vedkommende må ha gode, grunnleggende datakunnskaper.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • God skriftlig/muntlig framstillingsevne
 • Gode sosiale egenskaper
 • Velutviklet evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Godt humør
   

Vi kan tilby:

 • Et stimulerende og hektisk arbeidsmiljø med stor grad av frihet, herunder fleksibel arbeidstid
 • Kommunale vilkår og gunstig pensjonsordning gjennom KLP
 • Mulighet for deltagelse i vaktordning
 • Lønn etter avtale
   

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Spørsmål og søknadsfrist:

Kortfattet søknad med CV sendes pr. epost til postmottak@valer-of.kommune.no

Søknadsfrist: 20. juni 2017.

Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om seinere. Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønske om unntatt offentlighet vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Bjørn Gangestad, fagsjef bygg, epost bjorn.gangestad@valer-of.kommune.no, tlf. 69 28 91 00,

evt. Bent Melleby, virksomhetsleder, epost  bent.melleby@valer-of.kommune.no, tlf. 69 28 91 00.