Ernæringsrådgiver 60% fast stilling

Våler kommune i Østfold med sine 5 300 innbyggere er en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Vi opplever en av de kraftigste befolkningsøkningene i Østfold. Kommunen satser for fremtiden, og vi ser etter en ny kollega som vil være med på vår utvikling.

Friskliv er en del av Familiens hus i seksjon Helse og omsorg i Våler kommune. Målet med tilbudet er å fremme forebyggende og helsefremmende tiltak i tråd med kommunens satsninger og statlige føringer.
Stillingen inngår i helsefremmende og forebyggende arbeid i Familiens hus med ansvar for ernæringskurs og veiledning, samt oppfølging av deltakere i Frisklivssentralen og innbyggere i alle aldre. For tiden er  et  ernæringsprosjekt rettet mot minoritetsspråklige under planlegging. 

Stillingens hovedoppgaver
- Helsesamtaler om endring av levevaner (kosthold, fysisk aktivitet, tobakk, psykisk helse, søvn mm)
- Lede ulike gruppetilbud og ernæringsprosjekter
- Holde kurs med fokus på livsstilsendring og ernæring
- Veilede skoler, barnehager og kommunale helse og omsorgstjenester

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en person som har relevant utdanning på høgskolenivå og erfaring fra fagområdet. Rett kandidat bør også ha kunnskap om motiverende intervju som kommunikasjonsmetode, «Bra-Mat»-kurs og andre livsstilsendringskurs.
Gjerne også erfaring fra Frisklivsarbeid og arbeid med minoritetsspråklige.  
Det forutsettes grunnleggende IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper
Rett kandidat kjennetegnes ved å ha:
- Evne til å motivere andre
- Gode samarbeidsevner
- Strukturert og systematisk, så vel selvstendig som i team
- Kreativ og initiativrik
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi kan tilby
- varierte og spennende oppgaver
- mulighet for faglig utvikling og påvirkning i kommunens ernæringsarbeid
- samarbeid med dyktige kollegaer i tverrfaglig miljø
- gode pensjons- og forsikringsordninger

Ønsket tiltredelsesdato: Snarest. 
Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 


Spørsmål og søknadsfrist:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder Eline Uthus 95825661.
Kortfattet søknad med CV sendes pr. mail til postmottak@valer-of.kommune.no eller pr. post til: Våler kommune, Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Søknadsfrist: 25. mars 2017
 
Søkere vil i utgangspunktet få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten.
Ønske om unntatt offentlighet må særskilt angis og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.