Ledig fast 100 % stilling som sykepleier på Våler sykehjem

Våler kommune ca 5.300 innbyggere, ligger sentralt i Østfold og med grense til Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl og Vestby. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Kommunen satser for fremtiden, og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling.

Vi har ledig fast 100 % stilling sykepleier fra 14.08.17

(Vi har også ledig stilling som sykepleier 76 % natteamet fra 01.09.17)

 

Beskrivelse:

Pleie og omsorg gir tjenester til hele kommunen. For tiden er det 135 brukere i hjemmetjenesten og 25 plasser på sykehjemmet. Tjenestene gis også til hjemmeboende og beboere i våre 33 omsorgsboliger og 23 trygdeboliger. Virksomheten består av 100 ansatte og 63 årsverk.

 

Stillingens hovedoppgave:

 • Selvstendig ansvar for å ivareta sykepleierfunksjonene; helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor akutt sykdom/skade, pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt, eldre med behov for pleie og omsorg, Vurdere behov og planlegge pleietilbudet, og igangsette tiltak og utarbeide prosedyrer i den forbindelse.
 • Administrasjon av medikamenter etter forskrifter og vedtatte rutiner
 • Dokumentasjon og rapportering.
 • Forberede legevisitt, innhenting av prøvesvar, observasjoner og status
 • Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling, herunder også tannbehandling.
 • Øyeblikkelig hjelp når det antas at hjelpen er påtrengende nødvendig
 • Veiledning og opplæring av det øvrige personell.
 • Sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten.

 

Kvalifikasjonskrav:

Høyskoleutdanning sykepleier/vernepleier

Behersker godt norsk muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper:

Systematisk og strukturert

Gode sosiale egenskaper

Velutviklet evne til å arbeide både selvstendig og i team

Godt humør

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for selvutvikling
 • Et stimulerende og hektisk arbeidsmiljø med stor grad av frihet.
 • Turnus med arbeid hver 4. helg
 • Muligheter for lange vakter i turnus med lengre fri perioder
 • Planmessig opplæring
 • Kommunale vilkår og gunstig pensjonsordning gjennom KLP

 

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Spørsmål og søknadsfrist:

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Virksomhetsleder Wenke Aannerød på tlf 69289207/94871997.

 

Kortfattet søknad med cv sendes postmottak@valer-of.kommune.no eller pr. post til Våler kommune, Postmottak, Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold.

 

Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Ledig fra 14.08.17

Søknadsfrist 26.05. 2017

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønske om unntatt offentlighet i hvert enkelt tilfelle.