Rektor/Virksomhetsleder ved Kirkebygden skole

Våler kommune har ca. 5.300 innbyggere, ligger sentralt i Østfold og med grense til Moss. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Kommunen satser for fremtiden og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling.

Beskrivelse:
Fra juli 2017 er det ledig en fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Kirkebygden skole.

Kirkebygden skole er en 1-10 skole, med barnetrinn for nærområdet og ungdomstrinn for hele kommunen. Skolen har ca. 380 elever, ca. 50 årsverk (fordelt på ansatte i skole og SFO) og ca. 90 elever i SFO.

Vålerskolene driver aktiv skoleutvikling og de ansatte ved skolen er vant til å jobbe i lærende nettverk. Vålerskolens visjon er «Alle kan lære» og satsingsområdene er UiU – Ungdomstrinn i utvikling; regning og klasseledelse/relasjonskompetanse, videreutvikling av vurdering for læring og LP-modellen. 

Våler kommune er organisert som en trenivå-kommune, og rektor har ansvar for den samlede driften av skolen. Rektor har et særskilt ansvar for å være pådriver for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Vi kan tilby støtte fra interne stabsfunksjoner, herunder fagstab for opplæringsområdet. Rektor deltar også i faglige nettverk på tvers av skoler og tjenesteområder – bl.a. gjennom tverrfaglig oppvekstgrupper for tjenester rettet mot barn og ungdom.

Kvalifikasjonskrav/egenskaper:
• minimum 3 års arbeidserfaring fra grunnskole, erfaring fra- og utdanning innenfor skoleledelse
• kjennskap til overordnede lærerplaner og til sentrale bestemmelser for grunnskolen
• er engasjert og utviklingsorientert og evner å inspirere medarbeidere til utvikling av skolen
• setter læring og læringsutbytte i sentrum og har et særlig fokus på tilpasset opplæring
• skaper medvirkning og innflytelse for elever, foreldre og ansatte gjennom god dialog
• er åpen for- og har fokus på tverrfaglig samarbeid for å sikre barn gode oppvekstsvilkår
• har evne til god økonomistyring og kan ivareta rollen som arbeidsgivers representant
• arbeider systematisk og strukturert og har god gjennomføringskraft
• personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:
• skole med fokus på trivsel og umiddelbar nærhet til friluft
• målrettet arbeid for faglig utvikling
• systematisk arbeid med læringsmiljø og pedagogisk analyse, relasjonskompetanse/klasseledelse, UiU – ungdomstrinn i utvikling, videreutvikling av vurdering for læring, innføring av ny læringsplattform

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde, lønn etter avtale og gunstig pensjonsordning gjennom SPK.
Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Annet:
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Før tiltredelse må politiattest fremlegges, jf. opplæringsloven § 10-9 og helse- og tuberkulinattest ikke eldre enn 3 måneder.

Ønsket tiltredelsesdato: 01.07.2017 eller så raskt som mulig etter den tid.

Spørsmål og søknadsfrist:
Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalsjef oppvekst og kultur tlf. 69 28 91 21 / 918 39 418 eller dag.andersen@valer-of.kommune.no 
Velkommen med kortfattet søknad med CV på e-post til postmottak@valer-of.kommune.no eller per post til Våler kommune, Postmottak, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold.
Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.
Søknadsfrist: 27.04.2017.
Søkere vil i utgangspunktet få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønske om unntak for offentlighet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.