Tilkallingsvikarer i virksomhet Bofellesskap; samlokalisert bolig for funksjonshemmede, Kornveien. Samlokalisert bolig for psykisk helse/rus, Bergskrenten

Våler kommune har ca 5.300 innbyggere, ligger sentralt i Østfold og med kort vei til Moss. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Kommunen satser for fremtiden, og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling.

Beskrivelse:

Boligene yter tjenester i form av praktisk bistand og opplæring, helsetjenester i hjemmet og dagaktivitetstilbud.

 

Stillingens hovedoppgave:

Bistå brukerne innenfor hverdagslivets gjøremål.

 

Kvalifikasjonskrav:

Det er ønskelig med utdannelse eller erfaring innenfor helse- og omsorgssektoren (f.eks studenter)  

Den som ansettes må være innstilt på å jobbe selvstendig og fleksibelt i forhold til beboerne/brukerne.

Søkere må ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig.

Før evt tiltredelse må politiattest leveres.

 

Personlige egenskaper:

  • Løsningsorientert
  • Fleksibilitet
  • Gode sosiale egenskaper og godt humør

 

 

Spørsmål og søknad:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til virksomhetsleder Carine Østerdahl Voldengen på telefon 922 58 188 eller epost carine.osterdahl@valer-of.kommune.no

 

Kortfattet søknad med CV sendes pr. mail til postmottak@valer-of.kommune.no eller pr. post til Våler kommune, Postmottak, Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold.