Legetjenesten

Allmennlegetjenesten i Våler består av 4 fastleger:

MERK!
Legene er privatpraktiserende!
Om du ikke kommer igjennom på telefonen, eller ikke finner det du mener er nødvendig informasjon på deres nettsider, så er det ingenting Våler kommune kan gjøre med dette. Du må selv ta det opp med den enkelte lege.

Uzma Sajjad R. Stensvold
Cecilie Simensen
Ingebjørg D. Vetvik
Susilkumar Arumugam

Susilkumar Arumugam har kontorer i kommunens Helse- og sosialsenter, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold.
Susilkumar Arumugam har tilknyttet turnuslege i sin praksis.
Susilkumar har telefontid mellom kl 08:00-09:00.
Telefonnummer til Susilkumars resepsjon er 69 28 97 00, telefonen er åpen alle hverdager kl.08-12 og kl.13-14.
Skranketelefonen åpner etter Susils telefontid kl 09:00.

Se forøvrig legekontorets hjemmeside: http://vålerlegekontor.no/
Her kan du fornye resepter, bestille time og skrive til legen.
Timebestilling kan også utføres via resepsjon@valerlegekontor.nhn.no (husk å oppgi navn og fødselsdato).

Vålerlegene DA består av legene Cecilie B. Simensen, Uzma Sajjad R. Stensvold og Ingebjørg D. Vetvik.
De holder til i de gamle banklokalene på Folkestad.
De har felles ekspedisjon, legesekretærer og felles kontaktinformasjon.

Viktig angående timebestilling.

Se øvrig informasjon på deres hjemmeside www.vålerlegene.no.

Bytte av fastlege kan gjøres av pasienten selv inntil 2 ganger per kalenderår på telefon 810 59 500.