Legetjenesten

Allmennlegetjenesten i Våler består av 4 privatpraktiserende fastleger:

Uzma Sajjad R. Stensvold
Cecilie Simensen
Ingebjørg D. Vetvik
Susilkumar Arumugam

(Merk at legene i Våler er privatpraktiserende med egne hjemmesider (se under her) og med telefonnummer utenfor kommunens sentralbord.
Våler kommunes sentralbord kan derfor dessverre ikke hjelpe deg til å komme igjennom til legene dersom det er stor trafikk, eller på annen måte "sette over".
Dersom det er noe du ikke finner på legenes hjemmesider, og som du mener bør være der, ta det opp med den enkelte lege, så løser det seg kanskje.)

Susilkumar Arumugam har kontorer i kommunens Helse- og sosialsenter, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold.
Susilkumar Arumugam har tilknyttet turnuslege i sin praksis.
Susilkumar har telefontid mellom kl 08:00-09:00.
Telefonnummer til Susilkumars resepsjon er 69 28 97 00, telefonen er åpen alle hverdager kl.08-12 og kl.13-14.
Skranketelefonen åpner etter Susils telefontid kl 09:00.

Se forøvrig legekontorets hjemmeside: http://vålerlegekontor.no/
Her kan du fornye resepter, bestille time og skrive til legen.
Timebestilling kan også utføres via resepsjon@valerlegekontor.nhn.no (husk å oppgi navn og fødselsdato).

Vålerlegene DA består av legene Cecilie B. Simensen, Uzma Sajjad R. Stensvold og Ingebjørg D. Vetvik.
De holder til i de gamle banklokalene på Folkestad.
De har felles ekspedisjon, legesekretærer og felles kontaktinformasjon.

Viktig angående timebestilling.

Se øvrig informasjon på deres hjemmeside www.vålerlegene.no.

Bytte av fastlege kan gjøres av pasienten selv inntil 2 ganger per kalenderår på telefon 810 59 500.