Markering av Grunnlovsjubileet

Grunnlovsjubileet 2014 ble åpnet i Våler kommune 4.mars. Folket møtte opp til en stor historisk og storstilt grunnlovsfeiring. Publikum ble ønsket velkommen i en fullsatt festsal på Herredshuset av Kommunalsjef Dag Andersen. Ivar J. Hauge holdt deretter et morsomt og interessant kåseri om tiden fra 1808 til 17.februar 1814. En scene fra denne dagen ble dramatisert og viste en scene fra avslutningen av Notabelmøtet på Eidsvoll. Aktørene var Kanselliråd Rosenkranz (Einar Pedersen), Professor Sverdrup (Snorre Hærnes), Biskop Bech (Leif Odd Feragen), Amtmann Sommerhielm (Einar Fledsberg) og Prins Christian Fredrik (Reidar Kaabbel). På Notabelmøtet, "stormannsmøtet", snur prinsen i siste øyeblikk og aksepterer at Norge skal styres av et monarki av folket, og at folket skal velge delegater til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Etter denne innledningen spaserte publikum videre til Våler Kirke, hvor tilhørerne fikk høre 2 allmuekvinner snakke sammen slik de gjorde for 200 år siden ( Grethe Gjølstad og Berit Talberg Avdal). Så var det inn i kirken, damene på venstre side og mennene på høyre side. Damene måtte ha noe på hodet, alle måtte være helt stille. Sogneprest Ingvild Osberg forrettet etter den helt korrekte bededagsliturgien, slik den var for 200 år siden, også med de samme salmene som var på den tiden. Våler sangkor bidro som forsangere. Deretter ble edsavleggelsen og valget anno 1814 vist. Lensmann Berg ( Dan Phillip Flesjø) fremkalte de 12 aktverdige menn, hvorav 2 ble valgt. Det morsomme her er at mange av skuespillerne er i direkte slekt med de som ble valgt for 200 år siden. De 12 var: Trond Anstensrud, Kai Ellefsæter, Ulf Dahl, Torgeir Kjærnsrød, Egil Lundem, Per A. Flesjø, Tor Blomfeldt, Knut Magnus Weydahl, Gunnar Kjærnes, Nils Petter Bjerke, Kristian Navestad og Dan Phillip Flesjø. Det gamle orgelet fra 1791 ble brukt denne kvelden, og det ble brukt i 1814. Etter gudstjenesten gikk folk tilbake til Herredshuset til kirkekaffe. Seks 10-klassinger ( Jonathan Oberti Dromnes, Martin Isaksen, Ella M Koteng, Kristian Funderud, Torbjørn Onsaker og Ole Johan Bjerketvedt) deklamerte - med innlevelse - "Terje Vigen" for fullsatt sal. Over 250 mennesker var tilstede, Herredshuset og Våler Kirke var smekk fulle. Alle stilte opp og bidro med sitt, slik at dette ble bare en helt utrolig flott opplevelse for alle fremmøtte. Tusen takk til alle kreative sjeler i Våler ! (- det er så mange av dem). En ekstra takk til Inger Thinn, Ivar J. Hauge og Einar Pedersen som igjen delte av sin enorme raushet og kunnskap innen historie m.m. Takk til alle! Alle fotografier er av Inger-Lise Søland.