Minnemedaljer

Det er i 2015 70 år siden freden fra 2. verdenskrig i Norge og det har blitt avholdt markeringer knyttet til jubileumsåret. Krigen berørte hele befolkningen og omfattet alle samfunnssektorer. Sivil motstand og holdningskamp var en viktig del av grunnlaget for frigjøringen i 1945.

Regjeringen  besluttet å innføre en minnemedalje; en markering for å hedre nålevende krigshelter for innsatsen under 2. verdenskrig.  Fylkesmannen i Østfold besluttet at det er grunnlag for å tildele minnemedalje til 3 kandidater fra Våler kommune. Medaljene ble utdelt personlig av ordfører samt at Forsvaret var representert.
I skriv fra Forsvarsdepartementet står om bakgrunn for regjeringens beslutning om å innføre en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig:
Det er en utbredt oppfatning at mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelse de fortjener. Regjeringen har i anledning markering av frigjøringsjubileet i 2015 laget en minnemedalje; med inskripsjonen «Norge takker deg for innsatsen 1939 – 45».

Minnemedalje2.JPG

Kriteriene for utdelingen er:
Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under 2 verdenskrig. Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet; personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefulle/belastende redningsarbeid.
Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.
 
De tre kandidatene fra Våler kommune var:
Magnhild Petra Bråthen (født Femtegjeld)
Sverre Oddvar Offerdal
Olaf Holmen

Minnemedaljene ble overrakt på bygdedagen og var en gripende stund.

IMG_2424.JPG
Fra venstre: Major Thore Hovind, ordfører Reidar Kaabbel, Sverre Oddvar Offerdal, Olaf Holmen og Magnhild Petra Bråthen.