Avlingssvikt

Mye nedbør den siste tiden har gjort innhøstingen problematisk for mange. Derfor minner vi om noen forutsetninger for å få erstatning etter avlingssvikt. Har du vesentlig avlingssvikt kan du søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Erstatning etter avlingssvikt

Informasjon fra Fylkesmannen

God dokumentasjon og melding til kommunen
Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten. I tillegg til å legge frem god dokumentasjon skal foretaket gi melding til kommunen om skaden, slik at kommunen har mulighet til  å kontrollere arealet når klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker som plantesykdom og ugras.

God dokumentasjon kan være en bekreftelse på klimautfordringer fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø. Annen god dokumentasjon vil f.eks. være skadeomfang i hele områder eller meteorologiske data. Bilder kan gi god tilleggsinformasjon.

 

Vanskelig høsteforhold
Du har plikt til å forsøke å berge avlingen. Konsekvensene av å ikke høste er normalt at retten til erstatning bortfaller. Det kan unntaksvis gis erstatning for uhøstet areal, for eksempel i tilfeller med ekstraordinært vanskelige høsteforhold, dersom høstekostnadene overstiger verdien av avlingen eller produsenten ikke ønsker å høste avlingen fordi den anses å være for liten eller av dårlig kvalitet. For å kunne få unntak fra høsteplikten, må kommunen eller fylkesmannen etter en stedlig kontroll godkjenne at det ikke høstes.

Søknadsfristen er 31. oktober og du søker elektronisk via Altinn. Les mer om avlingsskadeordningen hos Landbruksdirektoratet.