NAV Våler

Virksomhet NAV består av statlige NAVtjenester, soiale tjenester, boligkontor og tjenster knyttet til bosetting av flykninger.

Virksomhetsleder: Karin Johannessen

Nav har egne sider som administreres sentralt og som du finner HER.

Ettersom NAV styres fra et sentralt hold kan ikke sentralbordet i Våler kommune sette over telefoner til NAV.
Du må alltid ringe 5555 3333 for å kontakte NAV.