Næring

Her finner du temaer og lenker relatert til næring og næringsutvikling.

Lenke til Mosseregionens Næringsutviklings hjemmeside

 

 

Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) skal med basis i regionens komparative styrke som kommunikasjonsknutepunkt, bidra til en positiv utvikling i regionen av det vareproduserende og kompetansebaserte næringsliv med tilknyttede aktiviteter.

Selskapet skal være en aktiv samarbeidspartner og pådriver for å sikre at Mosseregionen er attraktiv for nyetablering, innovasjon og knoppskyting.

Eierne er kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler samt Moss Havn, Moss Industriforening og Sparebank 1.

Klikk på logoen over her for å komme til hjemmesiden deres.