Bolig-, by- og tettstedsutvikling i Mosseregionen.

Kommunene i Mosseregionen har i perioden 2013 – 2015 samarbeidet om gjennomføring av fellesprosjektet Bolig- by- og tettstedsutvikling i Mosseregionen (BBT-prosjektet). Rapportene fra BBT-prosjektet er tilgjengelige her.

 

Kommunene i Mosseregionen har som felles målsetting i kommuneplanene å utvikle det mest attraktive og varierte botilbudet i Oslofjordregionen. Det er også en felles målsetting å samarbeide om en kompakt by- og tettstedsutvikling gjennom fortetting og transformasjon. En stor andel av boligproduksjonen i årene framover vil komme i eller i direkte tilknytning til regionsenteret Moss og områdesentrene Karlshus, Halmstad, Kambo og Kirkebygden og Våk.

I BBT-prosjektet er det vurdert hvilke muligheter som ligger i fortetting, bolig- og næringsutvikling i by- og tettstedsområdene slik at attraktiviteten og stedskvalitetene styrkes. BBT-prosjektets hovedformål har vært å bidra til å realisere kommuneplanenes visjon om å utvikle Mosseregionen til den mest attraktive regionen ved Oslofjorden gjennom en koordinert bolig-, by- og stedsutvikling.

Gjennom BBT-prosjektet er det gjennomført steds- og mulighetsanalyser (SMA) for Moss sentrum, Høyden/Varnaveien, Kambo, Halmstad, Karlshus og Kirkebygden/Våk. Det er gjennomført handelsanalyse for Mosseregionen. Det er gjennomført boliganalyser med utarbeidelse av forslag til regionalt boligbyggeprogram med boligsosial del. Det ligger en særlig utfordring i å finne gode løsninger for å integrere boligsosiale hensyn i boligplanleggingen, og prosjektets boligdel har derfor vært koblet til det Boligsosiale utviklingsprogrammet som støttes av Husbanken.

Klikk på lenkene for å finne SMA for Kirkebygden (5MB) og Våk (5MB), samt forslag til regionalt boligbyggeprogram med boligsosial del.