Redusert foreldrebetaling i barnehage

Regjeringen har som kjent vedtatt nye nasjonale maksimalsatser for opphold i barnehage fra 01.01.2016 – kr 2.655,- per mnd. (kr. 29.205,- per år). Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage.