Nyttige lenker

Her finner du en samling lenker som er nyttige i mange sammenhenger

 

Nyttige lenker
Logo Informasjon

Lenke til Altinn.no

Altinn, statlig side.
Elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap etc.

Lenke til Arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynets hjemmeside.
Tilsynsmyndighet for arbeidsmiljøloven, hms, elever læringsmiljø, arbeidsvilkår m.m.

Lenke til arkviverket

 Arkivverket
Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv. Riksarkivaren er leder både for Riksarkivet og hele Arkivverket. De viktigste oppgavene er å:
•ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter
•gjøre materialet tilgjengelig for bruk
•føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
•bidra til at private arkiver blir tatt vare på
Riksarkivarens myndighet er hjemlet i Arkivloven.

Lenke til Bibelen.no

Det Norske Bibelselskaps bibelside.
Hele bibelen på nett. Gode søkefunksjoner og oppslag.

Lenke til Billettluka.no

Billettluka.
Her kan du bestille billetter til massevis av kulturaktiviteter.

Lenke til Billettservice

Billettservice.
Her kan du også bestille billetter til massevis av kulturaktiviteter.

Lenke til Brønnøysundregisterne

Brønnøysundregistrene.
Her finner du Løsøreregisteret, Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Regnskapsregisteret, Oppgaveregisteret, Konkursregisteret og Ektepaktregisteret. Her kan du finne heftelser på bil, reservere deg mot telefonsalg og reklame m.m.

Lenke til Datatilsynet

Datatilsynet
Datatilsynet skal medvirke til at den enkelte ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til han eller henne. Datatilsynet er opprettet for å se til at personopplysningsloven blir fulgt. Formålet med loven er å verne den enkelte mot krenking av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både tilsyn og ombud.

Lenke til Domstolene Domstolene.
Domstolene er en del av det offentlige styringssystemet i en rettsstat som bygger på demokratiets grunnprinsipper. Domstolene betegnes gjerne som den tredje statsmakt.
De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, Høyesteretts ankeutvalg, lagmannsrettene og tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

Lenke til Filweb.no

Filmweb.
Her finner du alt om kinofilmer etc. Du kan også bestille kinobiletter, lese om kommende filmer osv.

Klikk for å gå til finnsenderen.no

Finnsenderen
Finnsenderen.no er en søketjeneste som gir deg oversikt over mobilmaster i Norge, hvor de er plassert, og hvilke selskap som eier og driver dem.
Siden eies og driftes av Post- og teletilsynet (PT). PT er en statlig myndighet som fører tilsyn med blant andre eierne av mobilnettene i Norge, og med andre aktører innen elektronisk kommunikasjon.

Klikk for å gå til Flybussekspressen.no

Flybussekspressen.
Rutetider for flybussen mellom Fredrikstad og Oslo lufthavn Gardermoen.

Lenke til Flybåten over fjorden Flybåten.
Flybåtens kombinajonsrute buss/hurtigbåt Fredrikstad/Tønsberg er raskeste rute mellom de største byene i Østfold og Vestfold. Flybåten korresponderer direkte med Telemarkekspressen som går til Torp flyplass, Larvik, og telemarksbyene.
Lenke til Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.
Instituttet består av en administrasjonsdivisjon og fem fagdivisjoner: Smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse samt rettstoksikologi og rusmiddelforskning.
Lenke til Frobrukerrådet Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet skal arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.
fritt-sykehusvalg.no Fritt sykehusvalg.
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet.
Gjennom dette nett­stedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlings­stedene, og om rettigheten til valg av sykehus.
Lenke til alle fylkesmennene i Norge Fylkesmennene i Norge
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.
Lenke til Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold.
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Her finner du informasjon om samfunnssikkerhet, sosial- og familiesaker, samordning og kommunal økonomi, forvaltningssaker, landbruk, miljøvern,helse og utdanning.
Lenke til søkemotoren Google.no Google.
En av de største søkemotorene på nettet. Generelle søk bør gjøres her. Finn dokumenter, hjemmesider, bilder, nyhetsgruppeinnlegg m.m.
Lenke til Human etisk forbund Human-Etisk Forbund
Dette er den nest største livssynsorganisasjonen i Norge med over 72 000 medlemmer fordelt over hele landet.
Hva koster tannlegen Hva koster tannlegen?
Nettstedet eies og driftes av Forbrukerrådet som er en frittstående interesseorganisasjon for forbrukerne. Vi jobber for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidrar til en forbrukervennlig
utvikling og fremmer tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.
Lenke til Innovasjon Norge Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Klikk for å komme til Krapfoss Industrier AS Krapfoss Industrier.
Kias fremstår som en moderne attføringsbedrift hvor bedriftsnær opplæring står i fokus. Vår hovedoppgave er Avklaring og Kvalifisering av attføringskandidater. Hvert år formidles ca 75% av attføringssøkerne til det ordinære arbeidsmarked.
Bedriftens eiere er Moss Rotary Klubb, Moss Kommune, Rygge Kommune, Våler Kommune og Østfold fylkeskommune.

Lenke til konfliktrådet

Konfliktrådet.
Konfliktrådet har til oppgave å megle mellom parter som er i konflikt. Det kan være både sivile saker og straffesaker. Meglingen foregår lokalt i kommunene og er gratis. Ordningen er statlig.

Lenke til kongehusets hjemmesider Kongehuset.
Hva gjør kongen i dag? Her finner du kongehusets offisielle program, historie, det kongelige hoff, kronprinsparets sider m.m.
Lenke til Koranen.no Koranen.
Norsk side med massevis av artikler og informasjon om islam. Koranen er tolket og oversatt til norsk.
Lenke til søkemotoren Kvasir.no Kvasir.
Søkemotor spesiellt innrettet mot norske bedrifter.
KLikk for å gå til lokalhistoriewiki Lokalhistorie
Lokalhistoriewiki.no drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere.
Lenke til lovsamlinger på Lovdata.no Lovdata.
Lover, forskrifter og kommentarer, alt søkbart og lett å finne.
Lenke til Mattilsynet Mattilsynet
Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. På hele dette området har de ansvar for å innhente kunnskap og analysere situasjonen, lage regelverk, veilede virksomheter og private og de fører tilsyn med at reglene overholdes.
 
Lenke til Masvo. Masvo/Personalpartner
Vernet bedrift i Moss som leverer mange typer tjenester og arbeid.
Lenke til Moss-Avis.no Moss Avis.
Lokalavisa.
Lenke til Mosseregionens Næringsutvikling Mosseregionens Næringsutvikling
Mosseregionen Næringsutvikling AS (MRNU) skal bidra til å etablere nytt næringsliv og sikre at Mosseregionen blir en attraktiv region for nye bedrifter og at nåværende bedrifter blir værende og utvikler seg videre.
 
Lenke til Mossfk.no Moss Fotballklubb.
Her kan du følge de gule og svarte gjennom sesongen.
Lenke til Moss Havn Moss Havn
Moss Havn er en vennlig, miljøbevisst og serviceinnstilt havn. Havnen ligger midt i Oslofjorden med til sammen 670 meter kailengde og med opp til 11 meter dybde.
Lenke til Moss Tingrett Moss Tingrett.
Rettskretsen omfatter kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.
Lenke til Moss og Våler Skytterlag Moss og Våler Skytterlag.
Informasjon om det som foregår i distriktets største skytterlag.
Lenke til Nav.no NAV.
Tidligere Aetat og trygdeetaten, nå Arbeids- og velferdsetaten. Etaten samordner arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og endel andre lover.
Lenke til nettbuss.no Nettbuss
Nettbuss er et heleid datterselskap av NSB AS. Konsernet består av morselskapet Nettbuss AS og 19 hel- og deleide datterselskaper.
Lenke til Nettvett

Nettvett
Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne. Nettvett.no vant It-sikkerhetsprisen på Dataforeningens Rosing-prisutdeling 2006.

norgeibilder.no Norge i bilder
Her finner du kart og bilder fra absolutt hele Norge.
Lenke til Norge.no Norge.no
Veiviser for brukere av offentlige tjenester. Her kan du finne det meste om offentlig forvaltning i Norge.
Lenke til Nrk.no Nrk.
Her finner du alt om tv- og radioprogrammene på Nrk. Du kan også se de fleste programmene på Nett-tv. Nyheter og underholdning.
Lenke til Nsb.no Norges Statsbaner.
Rutetider, priser, bestillinger og nyhetsstoff om NSB
Lenke til Regjeringen.no Regjeringen.
Massevis av informasjon fra regjeringen og departementene.
Lenke til Riksantikvaren.no Riksantikvaren.
Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Direktoratet skal gi faglige bidrag til departementets arbeid med kulturminnevern.
Lenke til Operaens hjemmeside Operaen.
Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunst-institusjon. Her finner du forestillinger, historie samt billettbestilling.
Lenke til Ordbok.no Ordbok på nett.
Lurer du på noe innen norsk språk, hva et ord betyr? Slå opp her.
Pasienthåndboka.no Pasienthåndboka
Nettstedet er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk. Pasienthåndboka er utviklet for å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for folk flest.
Pasienttransport.no Pasienttransport
På denne siden finner du informasjon om pasienttransport for hele landet. Nettsiden er et samarbeid mellom de fire helseregionene i Norge.
Pasienttransport er en rettighet. Som pasient har du rett til å få dekket nødvendige utgifter når du må reise i forbindelse med en helsetjeneste.
Klikk for å komme til Patentstyret Patentstyret
Patentstyrets hovedoppgave er å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer. Det hjelper norsk næringsliv å styrke virksomheten sin gjennom kunnskap om industrielle rettigheter - slik at bedriftene vil sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.
Lenke til politiet Politiet
Her finner du politiets offisielle nettportal. Her er informasjon fra alle landets politidistrikt, særorgan og fra Politidirektoratet.
Lenke til Posten.no Posten.
Alt om postforsendelser, pakkesporing, åpningstider osv.
Lenke til Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet
Post og Teletilsynet er et frittstående forvaltningsorgan som ligger under Samferdselsdepartementet. Hovedansvarsområdet for etaten er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. PT er selvfinansiert, primært gjennom gebyr fra teleoperatørene.
Lenke til ryg.no

 Moss Lufthavn Rygge.
Flyavganger, ankomster, parkering, shopping, destinasjoner m.m.

Lenke til seNorge.no

Se Norge.
Denne siden omhandler snø, vær, vann og klima i Norge. Siden er et samarbeid mellom Norsk Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Meteorologisk institutt og Statens kartverk.

Lenke til Skatteetaten Skatteetaten.
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.
Klikk for å komme til Skog og Landskap Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Klikk for å komme til Studentum.no Studentum hjelper deg som vil studere med å finne informasjon om hvilke utdannelser som finnes. Her finnes det informasjon om høgskoler, universitet, fagskoler, folkehøgskoler, studier i utlandet, språkreiser, voksenopplæring, nettstudier og fjernundervisning. Til hver enkelt utdanning finner du viktig informasjon slik at du kan sammenligne forskjellige utdanninger med hverandre, som for eksempel opptakskrav, bomuligheter, eventuelle kostnader med mer.
studiereiser-logo.jpg Studere i utlandet
Siden inneholder artikler og tips om det å studere i utlandet. Her kan du finne lenker til blogger av andre som studerer, hva som lønner seg, hvilke ting du bør tenke på osv.
Lenke til Sparebank 1

Sparebank 1, Moss og Våler.
Lokalbanken i Våler.

Lenke til Statens strålevern Statens strålevern
Statens strålevern er landets fagmyndighet på området
strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse-
og omsorgsdepartementet, men skal betjene alle departementer i
spørsmål som angår stråling.
Lenke til ssb.no Statistisk sentralbyrå.
All mulig tenkelig og utenkelig statestikk finnes her.
Lenke til Stortinget.no Stortinget.
Alt om det som foregår på Stortinget til enhver tid.
Lenke til Språkrådet Språkrådet
Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Målet for arbeidet i Språkrådet er at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtiden – og ikke bli tilsidesatt av engelsk.
sykehuset-ostfold.no Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold er et av de største helseforetakene i landet, og driver utredning og behandling blant annet i Fredrikstad, Moss, Askim, Halden og Sarpsborg.
Lenke til Telefonkatalogen på nett Telefonkatalogen.
Søkeside for telefonnummer, adresser, kart, reiseruter m.m.
Lenke til Turkart.no Turkart Østfold.
Et fantastisk kart med bilder, turløyper etc. Man kan tegne i kartet, planlegge turer og skrive ut i enhver tenkelig oppløsning.
Lenke til Tollvesenet Tollvesenet.
Her finner du alt om avgifter og gebyrer.
Lenke til visitmoss.no Moss og omegn Turistsenter.
En god del informasjon om hva som finnes i Mosseregionen.
Lenke til Tv2.no TV2
Her finner du alt om tv- og radioprogrammene på TV2. Du kan også se de fleste programmene på Nett-tv. Nyheter og underholdning.
Udi logo

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltinga. UDI skal setje i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringa.

Lenke til vegvesen.no Statens vegvesen.
Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Etaten utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy. Etaten har også ansvar for ferjetilbud på riks- og fylkesveger.
Klikk her for å gå til Vannportalen

 

Vannportalen
Her finner du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskriften om rammer for vannforvaltningen i Norge (vannforskriften), og annet arbeid knyttet til EU's rammedirektiv for vann (vanndirektivet).

Lenke til Vannsjø-Sviddal idrettslags hjemmeside Vansjø-Svinndal Idrettslag.
Idrettslaget i Våler kommune. Les hvilke aktiviteter de driver med, resultater, treningstider m.m.
Lenke til Vinmonopolets hjemmeside

Vinmonopolet
Her finner du informasjon om hele Vinmonopolets varespekter. Du kan i ro og mak finne akkurat den varen som passer deg og sjekke om den finnes på ditt lokale vinmonopol. Du kan også bestille varer over nettet.

Lenke til yr.no over Våler kommune Yr - Meteorologisk institutt sin værside.
Her får du værvarsel for 7 millioner steder i Norge og verden.
Lenke til Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune
Sammen med staten og kommunene utgjør fylkeskommunene det offentlige Norge. De siste årene har det vært foretatt flere store endringer i oppgavefordelingen mellom de tre forvaltningsnivåene. Derfor har også fylkeskommunens rolle endret seg. Hovedoppgavene er nå videregående opplæring og regional utvikling.
Lenke til Østfoldhelsa Østfoldhelsa
Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker, Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet og Hobøl. Også Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold HF og Høgskolen i Østfold er med i partnerskapet.
Lenke til Østfold kollektivtrafikk Østfold kollektivtrafikk.
.. har et samlet ansvar for produktutvikling, ruteplanlegging, kjøp av transporttjenester, overordnet markedsføring og informasjon. Her finner du informasjon over lokale rutetider samt en god del annet.