Ordførerkjedet

Kjedet er satt sammen av flere deler som bærer historisk verdi i Våler og Svinndal.

reidar1web.jpg

Foran i senter henger kommunevåpenet som er det gamle adelsvåpenet til familien Bolt i Våler.
(Se historien om våpenet her)
På Våpenskjoldet står det montert 2 figurer som symboliserer de to kirkene og den åndelige styrke.
Figuren på venstre side representerer Jomfru Maria som Våler kirke er viet til.
Figuren på høyre side representerer erkeengelen Michael som Svinndal kirke er viet til.

Kjedet er videre lenket sammen med 20 kraftige lenker med hvert sitt bumerke, og disse er fra gårder i Våler og Svinndal. Bumerkene er fra 1600- og 1700-tallet. Disse symboliserer samhold og styrke som har bidratt til at kommunen har vokst.

Bakerst på kjedet er det et lite våpenskjold som er adelsvåpenet til slekten Fluga som hadde sete på Mosseros.

Kjedets symbolikk er:
Kommunevåpen --> Kongemakt, offentlighet
Kirke --> Åndelige verdier
Bumerker --> Den vanlige innbygger

ordfoererkjede.jpg

Bumerkene på ordførerkjedet
Bumerke Navn År
ole_guttulsroed_1709.jpg Ole Guttulsrød 1709
hans_holm_1709.jpg Hans Holm 1709
nils_kobbel_1687.jpg Nils Kobbel 1687
peder_guttehus_1645.jpg Peder Gutthus 1645
ole_torsnes_1700.jpg Ole Torsnes 1700
ole_kisebotn_1699.jpg Ole Kisebotn 1699
helge_vaak_1641.jpg Helge Våk 1641
aslak_bjerke_1640.jpg Aslak Bjerk 1640
mikkel_syveroed_1702.jpg Mikkel Syverød 1702
ole_weidahl_1709.jpg Ole Weidahl 1709
jakob_pelsroed_1732.jpg Jakob Pelsrød 1732
erik_havold_1700.jpg Erik Havold 1700
knut_eng_1734.jpg Knut Eng 1734
lars_bjerketvedt_1706.jpg Lars Bjerketvedt 1706
svend_flesjoe_1700.jpg Svend Flesjø 1700
jakob_unum_1599.jpg Jakob Unum 1599
arne_mellegaard_1723.jpg Arne Mellegård 1723
gunder_spjoeter_1723.jpg Gunder Spjøter 1723
svend_lundem_1730.jpg Svend Lundem 1730
cristoffer_nordby_1599.jpg Christoffer Nordby 1599

Kjedet ble gitt som gave fra Rygge Vaaler Sparebank 23.08.1987

Det ble overlevert under bygdedagen av avdelingsleder Erik Listerud.