Organisasjonskart 2016

Våler kommunes organisasjonskart for 2016

Våler kommunes organisasjonskart gjeldende fra 1.april 2016

Rådmannen Sentraladministrasjonen Stabsfunksjoner Helse og omsorg Miljø og teknikk Oppvekst og kultur Helse NAV Sykehjemmet Hjemmetjenestene Kirkebygden skole Våk skole Svinndal skole Augerød barnehage Stab Helse og Omsorg Pleie- og omsorg Familiens hus Helsetjenesten for asylsøkere Bofellesskap Kornveien Bergskrenten Kirkebygden barnehage Stab Oppvekst og kultur Helsestasjonen Psykisk helse og rus Rehabiliteringsteam

Klikk i kartet for å komme til de ulike enhetene.