Parkering

Våre hovedoppgaver:

  • Forvaltning og drift av kommunale parkeringsplasser
  • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Parkeringstillatelser for boligsoner
  • Fjerne hensatte biler
  • Offentlige uteområder

 

Husk ansvaret som bilfører!

Etter Vegtrafikklovens § 5 aktsomhet er fører pålagt å se, oppfatte og rette seg etter offentlige skilt som er oppsatt. I dette ligger det en aktiv undersøkelsesplikt der fører skal se og rette seg etter offentlige trafikkskilt og vegoppmerking.

Bortforklaring med at.. "jeg så ikke skiltet" er ikke tilstrekkelig for å avskrive seg sitt ansvar!