Plandokumenter

Her finner du en god del av kommunens plandokumenter.

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1, vedtok kommunestyret i sak 68/16 Kommunal planstrategi 2016 – 2019. 
Planstrategien finner du under her.

Vedtatt planstrategi for Våler kommune 2016 - 2019

 


Bolig-, by- og tettstedsutvikling i Mosseregionen

Kommunene i Mosseregionen har i perioden 2013 – 2015 samarbeidet om gjennomføring av fellesprosjektet Bolig- by- og tettstedsutvikling i Mosseregionen (BBT-prosjektet). Rapportene fra BBT-prosjektet er tilgjengelige her.

Kommunene i Mosseregionen har som felles målsetting i kommuneplanene å utvikle det mest attraktive og varierte botilbudet i Oslofjordregionen. Det er også en felles målsetting å samarbeide om en kompakt by- og tettstedsutvikling gjennom fortetting og transformasjon. En stor andel av boligproduksjonen i årene framover vil komme i eller i direkte tilknytning til regionsenteret Moss og områdesentrene Karlshus, Halmstad, Kambo og Kirkebygden og Våk.

I BBT-prosjektet er det vurdert hvilke muligheter som ligger i fortetting, bolig- og næringsutvikling i by- og tettstedsområdene slik at attraktiviteten og stedskvalitetene styrkes. BBT-prosjektets hovedformål har vært å bidra til å realisere kommuneplanenes visjon om å utvikle Mosseregionen til den mest attraktive regionen ved Oslofjorden gjennom en koordinert bolig-, by- og stedsutvikling.

Gjennom BBT-prosjektet er det gjennomført steds- og mulighetsanalyser (SMA) for Moss sentrum, Høyden/Varnaveien, Kambo, Halmstad, Karlshus og Kirkebygden/Våk. Det er gjennomført handelsanalyse for Mosseregionen. Det er gjennomført boliganalyser med utarbeidelse av forslag til regionalt boligbyggeprogram med boligsosial del. Det ligger en særlig utfordring i å finne gode løsninger for å integrere boligsosiale hensyn i boligplanleggingen, og prosjektets boligdel har derfor vært koblet til det Boligsosiale utviklingsprogrammet som støttes av Husbanken.

Klikk på lenkene for å finne SMA for Kirkebygden (5MB) og Våk (5MB), samt forslag til regionalt boligbyggeprogram med boligsosial del.


Strategisk folkehelseplan 2014-2026 for Våler kommune ble vedtatt mars 2015 som en kommunedelplan for området Levekår og folkehelse. Folkehelseperspektivet skal, i samsvar med planens mål og strategier, trekkes inn i så vel daglig drift som all saksbehandling og alt utrednings-/planarbeid i Våler kommune.  

Her finner du Folkehelseplanen for 2014 - 2026

Her finner du "Strategi for samhandling med frivilligheten 2015-2019"


Her finner du Helse- og Omsorgsplan 2013 - 2023


Her finner du Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015 - 2019


Her er kommuneplanen for Våler kommune 2011 - 2022.
Filen er på 1,7 MB og åpnes med Acrobat Reader.

Du kan enten klikke på linken for å åpne den i et nytt vindu, eller du kan høyreklikke på den og velge "Lagre som ..." eller "Save as ..." og laste den ned til din egen maskin.

Kommuneplan for Våler kommune 2011 - 2022


Her finner du kartgrunnlaget for kommuneplanen.
Filen er på 10 MB og åpnes med Acrobat Reader.
Kartet er meget stort, du kan zoome inn for å se detaljer.

Du kan enten klikke på linken for å åpne den i et nytt vindu, eller du kan høyreklikke på den og velge "Lagre som ..." eller "Save as ..." og laste den ned til din egen maskin. 

Kommuneplankart for Våler kommune 2011 - 2022

Planregister


Her er sist oppdaterte trafikksikkerhetsplan for Våler kommune:
Trafikksikkerhetsplanen for Våler kommune 2007 - 2011