Bolig og eiendom

Bolig og eiendom

Plandokumenter

Oppdatert av: Tom Bastiansen (19.aug.2015)

Her finner du en god del av kommunens plandokumenter.

Strategisk folkehelseplan 2014-2026 for Våler kommune ble vedtatt mars 2015 som en kommunedelplan for området Levekår og folkehelse. Folkehelseperspektivet skal, i samsvar med planens mål og strategier, trekkes inn i så vel daglig drift som all saksbehandling og alt utrednings-/planarbeid i Våler kommune.  

Her finner du Folkehelseplanen for 2014 - 2026


Kommunestyret vedtok I samsvar med plan- og bygningslovens § 10-1 Kommunal planstrategien for Våler 2012 – 2015. i sak 32/12. Innspill fra de regionale myndigheter vurderes når de enkelte planene utarbeides.

 Planstrategien finner du under her.

Våler kommunes  planstrategi 2012 - 2015


Her er kommuneplanen for Våler kommune 2011 - 2022.
Filen er på 1,7 MB og åpnes med Acrobat Reader.

Du kan enten klikke på linken for å åpne den i et nytt vindu, eller du kan høyreklikke på den og velge "Lagre som ..." eller "Save as ..." og laste den ned til din egen maskin.

Kommuneplan for Våler kommune 2011 - 2022


Her finner du kartgrunnlaget for kommuneplanen.
Filen er på 10 MB og åpnes med Acrobat Reader.
Kartet er meget stort, du kan zoome inn for å se detaljer.

Du kan enten klikke på linken for å åpne den i et nytt vindu, eller du kan høyreklikke på den og velge "Lagre som ..." eller "Save as ..." og laste den ned til din egen maskin. 

Kommuneplankart for Våler kommune 2011 - 2022


Her er sist oppdaterte trafikksikkerhetsplan for Våler kommune:
Trafikksikkerhetsplanen for Våler kommune 2007 - 2011

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no