PLO

Pleie og omsorg i Våler består av tjenestene sykehjem, kjøkken, dagaktivitetstilbud, hjemmehjelp/praktisk bistand og hjemmesykepleien.

Virksomhetsleder: Wenke Aannerød, tlf.: 69 28 92 07, mob.: 948 71 997