Politikere, vara

Oppdatert av: Tom Bastiansen (19.feb.2015)

Her er kontaktinformasjonen til kommunestyrets varamedlemmer. (Navn i blått har e-post)

Varamedlemmer til kommunestyret perioden 2011 - 2015
Navn Adresse Telefon Mobil Parti
Kjell Jørgen Otterbekk Texneslia 22, 1591 Sperrebotn 69288373 97650497 AP
Anu Khan Frølandshagen Storeliveien 3, 1592 Våler   91618685 AP
Wenche Kristiansen Våkveien 4, 1591 Sperrebotn 69288336 91347571 AP
Arne Voldengen Sånerveien 11, 1592 Våler 69288563 98851082 FRP
Andre K. Blomberg-Nygård Folkestadlia 2, 1592 Våler   95307055 FRP
Randi Trolltun Ombustvedtveien 6, 1592 Våler 69287511 93222025 H
Andreas Holm Augerødkollen 3, 1591 Sperrebotn   40013559 H
Knut Måleng Trøskenveien 77, 1593 Svinndal   91146882 H
Ulf-Christian Dahle Augerødkollen 11, 1591 Sperrebotn   90572805 H
Bjørn Harald Sørensen Sånerveien 240, 1592 Våler 69287445 90118275 H
Angela Kristin Gargul Engveien 6, 1591 Sperrebotn   48180097 H
Inger E. Sælid Kjærnsrød Svinndallinna 371, 1593 Svinndal   91518236 KRF
Jon Gisle Rønning Svinndallinna 393, 1593 Svinndal   91148799 KRF
Lars Olaf Grimsøen Svinndalveien 19, 1593 Svinndal 69286021   KRF
Knut Arne Weydahl Fledsbergveien 70, 1592 Våler   48206300 KRF
Janett-Mari Støten Svinndallinna 527, 1593 Svinndal     KRF
Fredrik Bjerketvedt Øvre Bjerketvv. 2, 1593 Svinndal     SP
Torbjørn Meyer Stor Eliv.2, 1592 Våler 69287056 99150370 SP
Bjørn Håvard B. Onsaker Svinndalveien 49, 1593 Svinndal 69287479   SP
Ole Larssønn Paulshus Vålerveien 1148, 1591 Sperrebotn 69288584 41574792 SP
Kay Armann Ellefsæter Fledsbergveien 5, 1592 Våler   90187426 SP
Hans Henrik Unnerud Østenrødveien 12, 1591 Sperrebotn 69288978 97742924 SP
Ole Kristian Unnerud Kordahlveien 24, 1591 Sperrebotn 69287936   SP
Fredrik Bøhler Folkestadlia 12, 1592 Våler 69287094 92442463 SP
         

 

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no