Fast utvalg for helse og omsorg

Leder Brynjar Høidebraaten
Leder Brynjar Høidebraaten

Fast utvalg for Helse og Omsorg
Tittel Medlem Parti Varamedlem Parti
Leder Brynjar Høidebraaten Krf 1. Harald Nordli SP
Nestleder Tom Otterbekk AP 2. Ole Paulshus SP
  Ingrid Tofteberg SP 3.Tom Bakken Frp
  Thomas Hagen SP 4. Therese Kiserud SP
  Inger Johanne Sælid Grimsrud Krf    
  Marte Ø. Eklund AP    
  Leif Odd Feragen H 1. Steinar Roos H

OPPSTART AV ARBEIDET I FAST UTVALG FOR HELSE OG OMSORG.

14. februar ble det første møtet i Helse og omsorgsutvalget avholdt.
Kommunalsjef Heidi Bye innledet møtet med en presentasjon av seksjonens tjenesteområder, status og utfordringer, før utvalget behandlet følgende saker;

Orienteringssak; årsrapport fra Home Start
Prosjekt sansehage – Våler sykehjem
Lokal forskrift – lovfestet rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Etter møtet drøftet utvalget organisering av møtene i Helse- og omsorgsutvalget fremover og fant å ville organisere disse som følgende:

  • Møtene vil bli avholdt ute i de ulike virksomhetene som er organisert under seksjon Helse og omsorg. Her ønsker utvalget å få en innledning fra virksomhetsleder om den aktuelle virksomheten, utfordringer og muligheter.
  • Det vil videre settes av 30 minutter til innbyggerdialog.
  • Behandling av saker.

Utvalgsmedlemmene ser frem til innbyggerdialog og det å bli bedre kjent med de ulike virksomhetene