Fast utvalg for oppvekst og kultur


Leder Britt johanne Østby

Fast utvalg for oppvekst og kultur
Tittel Medlem Parti Varamedlem Parti
Leder Britt Johanne Østby SP 1. Fredrik Bjerketvedt SP
Nestleder Mats Melleby SP 2. Lorna Kathrin Munthe Krf
  Anders Wethal SP 3. Else Villadsen SP
  Kai Guttulsrød AP 4.Preben Enerhaugen FRP
  Elisabeth Sælid Kjærnsrød Krf    
  Lena Linge Uavh.    
  Petter Martinsen H 1. Pål Lysgård H

 


OPPSTART AV ARBEIDET I FAST UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 15. februar ble det første møtet i oppvekst- og kulturutvalget avholdt.
Kommunalsjef Dag Andersen innledet før utvalget behandlet orienteringssak om Home Start og statusrapport om kommunal fritidsklubb.

Etter møtet drøftet utvalget organisering av møtene i oppvekst- og kulturutvalget fremover og fant å ville organisere disse som følgende:

- Møtene vil bli avholdt ute i de ulike virksomhetene som er organisert under oppvekst og kultur. Her ønsker utvalget å få en innledning fra virksomhetsleder om den aktuelle virksomheten; utfordringer, innspill osv. Utvalget treffer gjerne også andre, for eksempel FAU, SU, elevråd ved den aktuelle virksomheten.

- Det vil videre settes av 30 minutter hvor innbyggere kan komme å stille spørsmål, spille inn ønsker osv.

- Behandling av saker.

Utvalgsmedlemmene ser frem til å bli bedre kjent med de ulike virksomhetene!