Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rolf Thoresen, leder

Leder Rolf Thoresen

Rådet for eldre og funksjonshemmede 2015 - 2019
  Navn  Tlf / Mob.:
Leder (eldre) Rolf Thoresen 69287888 / 97069034
Nestleder (funksjonsh.) Roger Brennvall  -------- / 95274512 
Medlem (eldre) Solveig Drillestad  69286049 / 90796111
Medlem (funksjonsh.) Jorun Vestad -------- / 40238949
Medlem (kommunen) Brynjar Høidebraaten -------- /90822446
Varamedlem (eldre) Odd Georg Skovdahl 69286099 / 90989181
Varamedlem (eldre) Jorunn Skallerud  69289843 / 97647586
Varamedlem (funksjonsh.) Lill-Tove Greiner Aspjøt --------- /
Varamedlem (funksjonsh.) Kenneth Johansson -------- /
Varamedlem (kommunen) Leif Odd Feragen ------- /93481224