Barnas transportplan

Barnas transportplan i Våler

barnas_transportplan.jpg

I forbindelse med Stortingets vedtak om at det skal utarbeides en Barnas Transportplan, samlet i dag Sp, Ap og KrF representanter for elevrådene på skolene våre til møte. Fylkeskommunen var også representert med nestleder i samferdselskomiteen.

Elevrådene hadde på forhånd fått tilsendt, og behandlet, et spørreskjema som omhandlet skoleveien. De ble spurt om hva som kunne gjøres for å få skoleveien bedre og tryggere. Elevene hadde forberedt seg godt, og her kom det fram både hva de selv kunne gjøre, og de hadde også sterke meninger om hva både foreldre, skolen, kommunen og fylkeskommunen burde gjøre bedre.

Mange nyttige innspill, både 3-punktsbelter i bussene, lavere hastighet, gang- og sykkelveier, flere og bedre busstopp, oppfordring til foreldre om å overholde reglene for hvor de kunne kjøre og parkere, gratis skoleskyss for ALLE med farlig skolevei, speil der hvor elever må krysse vei uten å kunne se om det kommer biler rundt svingen, og mange, mange andre gode innspill.

Takk til elevene! Dette var nyttig og lærerikt og vil bli sendt som en høringsuttalelse fra barn i Våler i forbindelse med Barnas Transportplan. Like nyttig var det for oss politikere i både fylke og kommune når vi jobber for at det skal bli enda tryggere og bedre å være skoleelev i Ville, vakre Våler.