EPC Modell

EPC Modell

ecp.jpg

Sivilingeniør Kjell Gurigard hadde i forkant av Formannskapsmøtet 7. juni en gjennomgang av EPC modellen. I denne presentasjonen fikk vi politikere god innsikt og et godt beslutningsgrunnlag for å gjøre et vedtak i sak 36/16.

Kort om EPC: EPC – Energy Performance Contracting er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak i eksisterende bebyggelse med garantert besparelse – energisparekontrakt. EPC innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak. EPC er et godt og sikkert verktøy for kommunen for å gjennomføre tiltak for energieffektivisering i egne bygg. Hovedprinsippet for EPC kontrakter ligger i at de energieffektiviseringstiltakene som iverksettes skal finansiere de kostnader disse utløser, over en tidsperiode på 6 – 10 år. Når tiltakene er gjennomført/nedbetalt utløser det en ytterligere gevinst til Våler kommune – hele besparelsen på redusert energibruk tilfaller da kommunen.  

EPC modellen ble vedtatt i formannskapet 7. juni og deretter vedtatt i kommunestyret 16.juni.