Karianne Kullerud, varaordfører

Hvem er varaordføreren, og hva gjør hun?

Varaordforer Kullerud.jpg
Det er nok ikke alle i kommunen som kjenner meg, og jeg vil derfor benytte hjemmesidens «ordfører informerer» til å presentere meg selv samt gi et lite bilde av min hverdag i Våler kommune, så langt.
Jeg kommer opprinnelig fra gamle Varteig kommune, som nå er blitt en bygd i Sarpsborg. For 11 år siden flyttet jeg til Svinndal, der min mann er oppvokst.
Da jeg kom til Svinndal følte jeg meg hjemme fra første sekund. Hyggelige mennesker, et koselig miljø og nærhet til fantastisk natur som jeg benytter så ofte jeg kan.Jeg er utdannet økonom, og har arbeidserfaring som økonom, rådgiver og fra undervisning. I disse dager er jeg også en flittig student, og jeg skal avlegge eksamen etter to år som deltidsstudent i praktisk pedagogisk utdanning. Kommunestyret 2011-2015 vedtok en økning av ordførers og varaordførers godtgjørelse fra henholdsvis 80% til 100% og 4% til 20% (se arkivsak 15/293). Dette inkluderer møtegodtgjørelse i Formannskap og Kommunestyret. Det betyr i praksis at varaordførers stilling skal tilsvarer en arbeidsdag i uken. Som fersk politiker har jeg hatt en bratt læringskurve, og det er ingen varaordfører som har hatt så stor stillingsbrøk i Våler kommune tidligere. Det har derfor vært avgjørende både for Ordfører og meg selv å bruke litt tid på å bli kjent og finne ut hvordan vi sammen kan arbeide for innbyggernes beste.
Jeg har fast møtedag på Herredshuset hver mandag, der jeg deltar i møte med Rådmann og Ordfører. I tillegg deltar jeg på representasjon, møter og arrangement. Ordfører og jeg har også erfart at det kan være hensiktsmessig at jeg får fordypet meg i én sektor, og det har falt seg naturlig at dette blir oppvekst og kultur.
Ellers vil jeg avslutte med å si at Våler er en flott bygd vi skal være stolte av, og det gjøres mye godt arbeid av dyktige ansatte. Jeg håper at administrasjon og politikere de neste tre og et halvt årene kan arbeide enda tettere sammen for innbyggernes beste.
Karianne Kullerud, varaordfører.