Ordfører nedsetter hurtigarbeidende komite

19. oktober inviterte ordfører utbyggere i kirkebygdenområdet, Våler Vannverk, Østfold fylkeskommune og representanter fra administrasjonen i Våler kommune til "dugnadsmøte". Tema var: Vann og gang-/sykkelsti langs F120. Det ble et konstruktivt møte, der alle prøvde å se løsninger for strekningen "Fra næringsparken til Middagsåsen" Konklusjonen fra møtet ble at det nedsettes en hurtigarbeidende komite, som vil utarbeide et forprosjekt for strekningen. (dette ble opplyst om på formannskapsmøtet den 20. oktober)

Følgende sitter i denne komiteen:
 
Iver Bjerke - Knut Bjerke As
Thorleif Hersleth - Hersleth Entrepenør As
Lars Bjerk - Våler Vannverk
Lars Helge Husvik - Østfold fylkeskommune
Anne Grete Trevor - Våler Kommune 

Så håper jeg at vi i felleskap kan finne gode løsninger på et ønske som kommunens innbyggere har hatt i årtier! 

Reidar Kaabbel
Ordfører