SMART kommune

SMART kommune
smart-kommune1.jpg

Våler kommune ønsker å være en fremtidsrettet kommune, som skal tilby gode tjenester der du bor. Det er viktig at vi ser fremover og tar i bruk ny teknologi. Ordfører og varaordfører har derfor tatt initiativet til et møte med Smart kommune, for å høre mer om deres konsept. Ledergruppen i kommunen, ordfører og varaordfører deltok på møtet, og vi fikk god informasjon om et spennende prosjekt.  

smart-kommune2.jpg

Litt mer om Smart kommune (hentet fra deres hjemmeside):
Et digitalt løft for norske kommuner.
Smart Kommune er et program for å hjelpe frem en kommunal strategi innenfor digitalisering og mobilitet. Prosessen er basert på workshops, analyse, sluttrapport og effektiv implementering. 
En gjennomtenkt og langsiktig satsing på IKT er viktig for en fremoverlent kommuneadministrasjon og for å ha gode verktøy og løsninger tilgjengelig for innbyggerne. For å lykkes er det behov for kunnskap og kompetanse, og en tydelig strategi for kommunens utvikling ved hjelp av IKT.  
 
For å møte forventninger og krav er det derfor nødvendig for kommunen å etablere en plan for digitalisering og mobilitet. Vi kaller denne planen for kommunens digitaliserings- og mobilitetsstrategi.

Link til Smart kommune finner du her: https://www.telenor.no/bedrift/smartkommune/