Vålerskolens dialogkonferanse 13.mai 2016

 Vålerskolens dialogkonferanse 13. mai 2016

Fredag 13. mai ble Vålerskolens dialogkonferansen avholdt for andre gang. Her var det både rektorer, inspektører, elevrådsrepresentanter, trivselsledere fra Svinndal, elevrepresentanter for «Mitt valg» fra Våk, politikere og kommunes administrasjon tilstede.

dialogkonferanse1.jpg

Dagen startet med en flott minikonsert med elever fra 4. klasse på Svinndal skole. Deretter presenterte Anette Lyche Brautaset «Vålerskolens hus», som skal være et strategisk verktøy for alle som arbeider i og med skolen for å nå den politisk vedtatte målsetting. Vålerskolens verdifolder finner du her

dialogkonferanse2.jpg

Med god deltakelse fra elevene på våre tre skoler ble Tilstandsrapport 2015 presentert. Denne skal opp til politisk behandling i sommer. Dagen ble avsluttet med diskusjon rundt temaene; IKT i skolen, relasjon i og mellom skolene samt læringsarenaer. Innspillene fra møtedeltakerne vil bli behandlet og tatt til etterretning.

En lærerik og interessant dag!