Våler kommunes stiftelse for verdig trengende

Våler kommunes stiftelse for verdig trengende ble opprettet i 2010 ved at mange legater i Våler kommune ble omdannet og overført til stiftelsen.

Stiftelsen har 5.507.408 i grunnkapital.

Stiftelsens formål er å hjelpe verdig trengende i Våler kommune.

Med verdig trengende forstås syke eller funksjonshemmede som ikke har egne midler.

Midlene skal nyttes til tjenester, medisiner eller avlastning av forskjellig slag. Videre til anskaffelse av utstyr og hygge for de trengende.

Søknader sendes:

Våler kommunes stiftelse

v/ Våler kommune

Kjosveien 1

1592 Våler