Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ med ordføreren som leder.

Politisk organisering i Våler

  Klikk for å se medlemmene av kommunestyret  
 kontrollutvalget.jpg kryss-linje.jpg  
  Klikk for å se medlemmene av Formannskapet  

Formannskapet og Kontrollutvalget utvalget rapporterer begge til Kommunestyret.

Klikk på navnene for å se kontaktinformasjonen til medlemmene .