PPT

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Tjenesten har som hovedoppgave å være sakkyndig i forhold til behov eller vurdering av om det foreligger behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Skolene og barnehagene i Våler vil være behjelpelig med å henvise barn og unge til PPT for nærmere vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Våler kommune kjøper tjenester av Moss PPT.
(Våler kommune er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider).

Åpningstider:  kl 08.00 – 15.45

Sted:  Kirkegata 14 B, 1532 MOSS

Kontaktperson:  Anita Nomerstad

Tlf.: 69 24 80 00 /456 13 585

For å laste ned Tilmeldingsskjema, klikk på linken(e) under her.
Tilmeldingsskjema i doc-format
Tilmeldingsskjema i pdf-format