Priser

Du som deltaker kan velge å kjøpe treningskort for et kalenderår, eller et terminkort.

Priser for Aktiv på Dagtid 2016:

Mottakere av sykepenger:
Termin 1:             600,-  (04.01-17.06)
Termin 2:             600,-  (01.06-16.12)
 Sykemeldte kan kun kjøpe treningskort for en termin om gangen.

Mottakere av andre ytelser:     Kalenderår         600,-
Termin 1       300,- (04.01-17.06)
Termin 2       300,- (01.06-16.12)
 

Årshjulet for ApD i 2016:

Treningsperiode 1: 04.januar – 17. juni

Treningsperiode 2: 15. august – 16. desember

22.-26. februar Vinterferie - ingen aktivitet

21.mars - 28. mars Påskeferie - ingen aktivitet

18.juni-15-august Sommerferie - ingen aktivitet

Det avvikles ingen aktiviteter i høytid/helligdager